Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Svenska som andraspråk 3
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Svenska som andraspråk 3

Denna kurs behandlar det formella talandet och skrivandet, och är på många sätt högskoleförberedande. I kursen får du bland annat lära dig om det svenska språkets ordförråd och struktur, samt lära dig att utföra argumentations- och litteraturanalys.

Efter utbildningen

Har du blivit en bättre talare och säkrare skribent, läsare och språkanalytiker.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Svenska som andraspråk 3 rekommenderas att du tidigare har läst kursen Svenska som andraspråk 2 eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

Denna kurs är på många sätt högskoleförberedande eftersom den behandlar det formella talandet och skrivandet. Kursen behandlar dessutom språkkunskap och litteraturvetenskap.

Kursen Svenska som andraspråk 3 ger dig kunskaper om:

  • Att tala offentligt.
  • Referat.
  • Powerpoint.
  • Längre utredande texter.
  • Argumentationsanalys.
  • Svenska språkets ordförråd och struktur.
  • Litteraturanalys.

Bra att veta:

Svenska som andraspråk 3 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.