Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Repetitionskurs inför matematik 3b
1475 kr

Exkl. moms 1180 kr

Repetitionskurs inför matematik 3b

I Repetitionskurs inför matematik 3b repeterar du de olika momenten från kursen Matematik 2. Du repeterar bland annat algebra, ekvationer och geometri.

Efter utbildningen

Har du repeterat dina kunskaper inom matematik.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Repetitionskurs inför matematik 3b rekommenderas att du tidigare har läst Matematik 2 eller (om det var länge sedan du studerade) Matematik B.

Innehåll och upplägg

Denna repetitionskurs hjälper dig att repetera de olika momenten i Matematik 2. Du behöver kunna behärska dessa för att kunna tillgodogöra dig innehållet i kursen Matematik 3b.

De huvudmoment som repeteras i kursen är:

  • Algebra och ekvationer (bland annat kvadrerings- och konjugatreglerna, faktorisering och andragradsekvationer).
  • Geometri (bland annat vinklar och likformighet).
  • Funktioner (bland annat räta linjen och ekvationssystem).
  • Sannolikhetslära och statistik (bland annat träddiagram, standardavvikelse och normalfördelning).

Bra att veta:

  • Repetitionskurs inför matematik 3b innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Att ha tillgång till en lärobok i Matematik 2 (tidigare kursnamn Matematik B) är att rekommendera, men är inget krav.

Här hittar du kurslitteraturlistan.