Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Naturkunskap 2
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Naturkunskap 2

I kursen Naturkunskap 2 får du bland annat kunskap om människokroppen. Du får lära dig hur den är uppbyggd och hur den fungerar. I kursen får du också lära dig om universum och jordens uppkomst. Även grundläggande kemi är en del i denna kurs.

Efter utbildningen

Har du fördjupat dina kunskaper inom det naturvetenskapliga området.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Naturkunskap 2 rekommenderas att du tidigare har läst kursen Naturkunskap 1b, eller kursen Naturkunskap 1a 1 och kursen Naturkunskap 1a 2 eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

Naturkunskap 2 vänder sig i första hand till dig som har en studieförberedande inriktning på dina gymnasiestudier.

Ett stort och viktigt område i kursen är människokroppen – dess uppbyggnad och funktion. Andra områden som behandlas är universums och jordens uppkomst och utveckling, och evolutionens mekanismer. Kursen ger dig även fördjupade kunskaper i kemi och om olika miljöaspekter.

Du får även lära dig vad naturvetenskapliga arbetsmetoder innebär och vad ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan vara.

Kursen Naturkunskap 2 innehåller följande huvudmoment:

  • Materiens byggnad och egenskaper.
  • Grundläggande kemi.
  • Cellens byggnad och funktion.
  • Människokroppens byggnad och funktion.
  • Evolution.

Bra att veta:

Naturkunskap 2 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.