Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Matematik 3b
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Matematik 3b

Kursen Matematik 3b är en fortsättningskurs efter Matematik 2b. Kursen riktar sig till dig som läser gymnasiekurser inför fortsatta studier inom samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora. Under kursens gång får du bland annat fördjupande kunskaper inom algebra och du lär dig om exponentialfunktioner och talet e.

Efter utbildningen

Du har fått fördjupande kunskaper inom algebra. Du har läst den högsta kursen inom den gymnasiala matematikens b-kurser.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Matematik 3b rekommenderas att du tidigare har läst kursen Matematik 2b eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

Matematik 3b är en fortsättningskurs efter Matematik 2b. De kurser som är markerade med ”b” riktar sig i första hand till dig som läser gymnasiekurser inför fortsatta studier inom samhällsvetenskap, ekonomi och humaniora.

Kursen Matematik 3b ger dig kunskaper om:

  • Algebra (fördjupande kunskaper).
  • Geometrisk summa och linjär optimering med tillämpningar.
  • Derivator.
  • Exponentialfunktioner och talet e.
  • Primitiva funktioner och integraler.

Bra att veta:

  • Matematik 3b innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Du måste ha tillgång till miniräknare – grafritande räknare behövs.

Här hittar du kurslitteraturlistan.