Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Journalistik, reklam och information 2
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Journalistik, reklam och information 2

Detta är en spännande och kreativ kurs som lär dig hur man arbetar som nyhetsjournalist och med bildjournalistik. Du får veta mer om intervjuteknik, rubriksättning och hur du ska skriva artiklar. I kursen går vi igenom källkritik och hur du kan skilja samhällsinformation från företagsinformation. 

Du får fördjupad kunskap om hur reklamarbete går till. Du lär dig hur man väljer målgrupp, medier och budskap. Du får också analysera bilder och lära dig vad typografi är, samt veta hur man får text och bild att samspela med varandra.

Kursen Journalistik, reklam och information 2 ger dig kunskaper om:

  • Samhällsinformation.
  • Informationens design.
  • Undersökande journalistik.
  • Att skriva en nyhetsartikel.
  • Bildretorik.
  • Reklamens design.

Bra att veta:

  • Journalistik, reklam och information 2 innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Litteraturen till kursen är boken Journalistik, reklam och information.