Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

IT i vård och omsorg
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

IT i vård och omsorg

Förkortningen IT står för informationsteknik och det är ett samlingsnamn för olika delar inom datateknik och telefonteknik. Den tekniska utvecklingen har nu även nått in i vård och omsorgsområde, där det hela tiden förnyas och uppfinns nya apparater och funktioner, som ska hjälpa vårdtagaren och/eller vårdpersonalen.

I kursen kommer du att få kunskaper om:

  • Utveckling och tillämpning
  • Samspelet mellan it och människan.
  • Funktioner, system och arbetssätt

Bra att veta:


Här hittar du kurslitteraturlistan