Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Internationell ekonomi
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Internationell ekonomi

I den här kursen får du lära dig grunderna i internationell ekonomi. Kursen har ett historiskt perspektiv som är tänkt att hjälpa dig att förstå hur den internationella ekonomin växte fram till vad den är idag. Kursen tar upp handelns effekter för länders välfärd och för miljön. I central del i kursen är att förstå den globala resursfördelningen och hur dessa resurser utnyttjas.

Du får även träna på din förmåga att diskutera och analysera olika valutasystem och handelsrelationer, till exempel EU:s utveckling mot gemensamma marknader och en gemensam valuta. Sist men inte minst ska du under hela kursens gång öka din förmåga att söka, kritiskt granska och tolka olika sorters information från olika källor och värdera de här källornas relevans och trovärdighet.

Kursen Internationell ekonomi ger dig kunskaper om:

  • Handelns historia
  • Varför internationell handel uppstår
  • Källkritik
  • Vilka som handlar med Sverige
  • Handelsblock
  • Valutamarknader
  • Hur vi når våra kunder
  • Kultur och kommunikation

Bra att veta:

  • Internationell ekonomi innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan