Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Hemsjukvård
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Hemsjukvård

I denna kurs får du lära dig vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder i hemmet. Du kommer lära dig att utföra vårdplaner, få kunskap om rehabilitering och egenvård som kan utföras i hemmet. Även etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet ingår i kursen, vilket till exempel kan vara rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.

Efter utbildningen

Har du kunskaper att kunna utföra vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder i hemmet. Du har lärt om etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, och om medicinteknisk samt annan utrustning.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Hemsjukvård rekommenderas att du tidigare har läst kursen Vård och omsorgsarbete 2 och kursen Medicin 1 eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

I denna kurs lär du dig om vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder som kan utföras i hemmet. Du får kunskap om människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården, samt om den vård som ges i livets slutskede.

I kursen tar vi också upp etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats. Du lär dig också medicintekniska uppgifter som enligt lagar och andra bestämmelser inte kräver formell kompetens, till exempel blodprovstagning, katetrisering och sårvård.

Kursen Hemsjukvård ger dig också kunskap om:

  • Vårdplanering: dess syfte, innehåll och hur en sådan görs.
  • Medicinteknisk och annan utrustning.
  • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
  • Rehabilitering, habilitering och egenvård som kan utföras i hemmet.

Bra att veta:

Hemsjukvård innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan.