Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Företagsekonomi - specialisering
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Företagsekonomi - specialisering

Syftet med kursen Företagsekonomi - specialisering är att du ska fördjupa dig i ett område inom Företagsekonomin. Du väljer ett område du vill studera noggrannare. Det kan handla om till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning, marknadsföring, ledarskap och organisation eller internationell handel. Valet är ditt. Kravet är att du ska använda dig av begrepp, teorier och modeller när du skriver om ditt valda område.

I kursen ska du visa att du behärskar en grundläggande undersökningsmetodik: hur man formulerar, planerar och genomför en undersökande uppgift på ett vetenskapsliknande sätt samt hur man dokumenterar, utvärderar och redovisar sitt arbete.

Kursen Företagsekonomi - specialisering ger dig kunskaper om:

Hur man behandlar ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern och extern redovisning och internationell handel.
Hur man använder sig av begrepp, teorier och modeller inom ett valt område.
Grundläggande undersökningsmetodik: hur man genomför en undersökande uppgift på ett vetenskapsliknande sätt.

Bra att veta:

  • Företagsekonomi – specialisering innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.

Här hittar du kurslitteraturlistan