Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Engelska 7
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Engelska 7

I kursen Engelska 7 får du fördjupande kunskaper i det engelska språket. Du lär dig att förstå, tala och skriva på engelska genom att ta dig an skönlitterära texter men även vetenskapliga texter. Du tränar även på att diskutera och analyser texter på engelska. Detta förbereder dig för högre studier eller för yrkesarbete med engelska som arbetsredskap.

Efter utbildningen

Engelska 7 ger dig en fördjupad inblick i det engelska språket, som gör att du på ett naturligt sätt kommer att kunna använda och förstå engelska på många plan, både vid högre studier eller enbart för din egen personliga utveckling. Kursen förbereder dig för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Engelska 7 rekommennderas att du tidigare har läst kursen Engelska 6 eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg

Denna kurs i Engelska 7 har en skönlitterär inriktning. Du får bekanta dig med flertalet skönlitterära texter från skilda tider och lär dig mer om textanalys. De skönlitterära texterna ligger till grund för att skriftligt såväl som muntligt diskutera och analysera samtid och historia.

I kursen ingår även att läsa vetenskapliga texter och du tränar dig på att skriva och tala engelska i många skilda situationer på ett adekvat och ändamålsenligt sätt.

Du lär dig också att förstå autentiskt tal, både i informella och formella situationer, vilket ytterligare är ett område som tränas i kursen. Du får möta talad engelska från skilda delar av den engelskspråkiga världen och tränar dig på att förstå och analysera talsituationer.

Bra att veta:

  • Engelska 7 innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Du ska under kursens gång läsa två valfria skönlitterära romaner på engelska.

Här hittar du kurslitteraturlistan.