Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Digitalt skapande 1
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Digitalt skapande 1

Kursen handlar om digitala och analoga skapandeprocesser där du ska få färdigheter i att använda mjukvara för att gestalta uttryck och förmedla uttryck.

Denna kurs, som är en del i ett yrkespaket inom webbutveckling, kommer ha ett naturligt fokus på digitala produkter som har anknytning till webben. Kursen kan också läsas separat och det examinerande projektet kan utformas utifrån dina ambitioner och intresseområden.

En central utgångspunkt när du läser denna kurs är att du som elev ska känna en frihet i den konstnärliga processen. Likväl finns också ambitioner i kursen att ge goda förutsättningar för att du ska utveckla en förmåga att använda och anpassa digitala bilder för webben, varvid detta moment i kursen är ett obligatoriskt och centralt moment.

Kursen Digitalt skapande 1 ger dig kunskaper om:

 • Bildbehandling
 • Digital portfölj
 • Skapa vektorgrafik
 • Analoga skapandeprocesser
 • Manus
 • Podradio
 • Filmproduktion
 • Program för att redigera musik och film
 • Sociala medier och digitala produktioner

Bra att veta:

 • Digitalt skapande 1 innehåller fem stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Programvaran Adobe Photoshop Elements 11 (eller nyare) krävs.