Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Branschkunskap inom handel och administration
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Branschkunskap inom handel och administration

Kursen Branschkunskap inom handel och administration syftar till att ge dig kunskaper om handels- och tjänstesektorn. Kursen lämpar sig för såväl ett problem- som ett projektorienterat arbetssätt.

Under kursens gång kommer du att lära dig om branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn, samt om sektorns framtida utveckling. Du utvecklar din förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.

Du lär dig planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Du lär dig också att använda vanligt förekommande utrustning, material och redskap, tekniker och arbetsmetoder.

Kursen Branschkunskap inom handel och administration ger dig kunskaper om:

  • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
  • Historik och strukturomvandling.
  • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
  • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
  • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
  • Konsumentkunskap och etikfrågor.
  • Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden.
  • Säkerhet för kunder, personal och företag.
  • Miljöfrågor och miljömärkning.

Bra att veta:

Branschkunskap inom handel och administration innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.