Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Arkitektur - hus
2950 kr

Exkl. moms 2360 kr

Arkitektur - hus

Kursen Arkitektur-hus är tvärvetenskaplig och behandlar den byggda miljön, såväl den inre som den yttre. Kursen består av fyra moduler, som var och en avslutas med ett uppdrag som du lämnar in. Det sista uppdraget är en sammanfattande, praktisk uppgift, där du får visa dina kunskaper och färdigheter i hela kursen