Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Tyska avancerad
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Tyska avancerad

Tyska avancerad är kurs för dig som tidigare har läst tyska. I denna kurs fördjupas dina kunskaper i det tyska språket ytterligare. Under kursens gång får du bland annat träna på att skriva olika texter och berätta om olika saker, så som dig själv, vänskap eller intressen. I denna kurs utökar du även dina grammatiska kunskaper i tyska.

Efter utbildningen

Har du fördjupat och breddat dina kunskaper i det tyska språket från tidigare kurser. Du har även fått helt nya kunskaper inom tyska.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Tyska avancerad rekommenderas att du tidigare har läst kursen Tyska fortsättning eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg
Även i denna kurs tar vi upp allt från uttal till grammatik. Dina kunskaper fördjupas och breddas från föregående kurser. 

I kursen utvecklas din förmåga att tala och förstå tyska, och dina kunskaper om tysktalande länder breddas. I den lärobok som vi använder till kursen har varje kapitel ett antal texter av olika längd och svårighetsgrad. Under kursens gång arbetar du med dessa texter.

I kursen Tyska avancerad får du kunskap att:

 • Berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
 • Knyta kontakter med nya personer.
 • Berätta om vänskap.
 • Inleda och avsluta ett brev.
 • Ta ställning till ett problem.
 • Berätta om film och TV.
 • Stämma träff och planera en filmkväll.

Du lär dig också:

 • Verben gehen, fahren, laufen och kommen.
 • Verbet gefallen.
 • Verben sehen, finden, essen och trinken.
 • Uttrycken es geht um och handeln von.
 • Ord och uttryck om datorer.
 • Tidsuttryck.

Bra att veta:

 • Tyska avancerad innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.