Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Specialpedagogik fortsättning
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Specialpedagogik fortsättning

I kursen Specialpedagogik fortsättning får du kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Du lär dig om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar.

Efter utbildningen

Har du fått kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. Du får förmågan att kunna arbeta utifrån lagar och styrdokument för att skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Specialpedagogik fortsättning rekommenderas att du tidigare har läst kursen Specialpedagogik för nybörjare eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll och upplägg
Denna kurs i specialpedagogik syftar till att utveckla dina kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. I kursen får du möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar.

I kursen utvecklas också din förmåga att möta människor med respekt och arbeta utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt med utgångspunkt i en demokratisk värdegrund och i överenskommelser om mänskliga rättigheter. I kursen behandlas såväl egna som samhällets attityder till och värderingar av människors olikheter och rättigheter.

Kursen Specialpedagogik fortsättning​ ger dig kunskaper om:

  • Innehållet, bakgrunden och framväxten av organisationer, arbetssätt och olika insatser inom området.
  • Användandet, utvecklingen och anpassningen av specialpedagogiska arbetssätt och övriga hjälpmedel.
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.
  • Lagar, dokumentation och biståndsbedömning.

Bra att veta:

  • Specialpedagogik fortsättning innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.