Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Repetitionskurs inför matematik 3c
2475 kr

Exkl. moms 1980 kr

Repetitionskurs inför matematik 3c

Ingress
I Repetitionskurs inför matematik 3c repeterar du de olika momenten från kursen Matematik 2. Du repeterar bland annat algebra, ekvationer och geometri.
Efter utbildningen

Har du repeterat dina kunskaper inom matematik.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Repetitionskurs inför matematik 3c ska du tidigare ha läst Matematik 2 eller (om det var länge sedan du studerade) Matematik B.

Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning.

Innehåll och upplägg

Denna repetitionskurs hjälper dig att repetera de olika momenten i Matematik 2. Du behöver kunna behärska dessa för att kunna tillgodogöra dig innehållet i kursen Matematik 3c.

De huvudmoment som repeteras i kursen är:

  • Algebra och ekvationer (bland annat kvadrerings- och konjugatreglerna, faktorisering och andragradsekvationer).
  • Geometri (bland annat vinklar och likformighet).
  • Funktioner (bland annat räta linjen och ekvationssystem).
  • Sannolikhetslära och statistik (bland annat träddiagram, standardavvikelse och normalfördelning).

Bra att veta:

  • Repetitionskurs inför matematik 3c innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Att ha tillgång till en lärobok i Matematik 2 (tidigare kursnamn Matematik B) är att rekommendera, men är inget krav.

Här hittar du kurslitteraturlistan.