Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Repetitionskurs inför matematik 2b
2475 kr

Exkl. moms 1980 kr

Repetitionskurs inför matematik 2b

Ingress
I Repetitionskurs inför matematik 2b repeterar du de olika momenten från kursen Matematik 1. Du repeterar bland annat algebra, ekvationer och procent.
Efter utbildningen

Har du repeterat dina kunskaper inom matematik.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Repetitionskurs inför matematik 2b ska du tidigare ha läst Matematik 1 eller (om det var länge sedan du studerade) Matematik A.

Se om du är behörig att läsa gymnasial vuxenutbildning.

Innehåll och upplägg

Denna repetitionskurs hjälper dig att repetera de olika momenten i Matematik 1. Du behöver kunna behärska dessa för att kunna tillgodogöra dig innehållet i kursen Matematik 2b.

De huvudmoment som repeteras i kursen är:

  • Numerisk räkning (negativa tal, bråk, potenser).
  • Procent.
  • Algebra och ekvationer.
  • Geometri.
  • Funktioner.
  • Sannolikhetslära och statistik.

Bra att veta:

  • Repetitionskurs inför matematik 2b innehåller fem stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Att ha tillgång till en lärobok i Matematik 1 (tidigare kursnamn Matematik A) är att rekommendera, men det är inget krav.

Här hittar du kurslitteraturlistan.