Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Psykologi fortsättning
2475 kr

Exkl. moms 1980 kr

Psykologi fortsättning

I denna kurs fördjupas dina kunskaper i psykologi från den tidigare kursen Grundläggande psykologi. Du lär dig om personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, människors beteende i grupp och psykisk ohälsa. I kursen får du också göra två stycken egna arbeten i form av en text och en presentation.

Efter utbildningen

Har du fördjupat dina kunskaper i psykologi kring fälten personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, människors beteende i grupp och psykisk ohälsa.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Psykologi fortsättning rekommenderas att du tidigare har läst kursen Grundläggande psykologi eller kursen Psykologi 1.

Innehåll och upplägg
Psykologi fortsättning är en fortsättningskurs som bygger vidare på det du lärt dig i Grundläggande psykologi. I denna kurs kommer du få fördjupa dina kunskaper kring fälten personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi, människors beteende i grupp och psykisk ohälsa.

Du kommer också att få göra två stycken egna arbeten. Det ena är en utredande text kring hur ämnet psykologi utvecklas och påverkas av samhälls­förändringar. Det andra innebär en presentation baserad på egna observationer kring hur media, livsstil och kultur påverkar människor psykologiskt.

Kursen Psykologi fortsättning ger dig kunskaper om:

  • Det psykodynamiska perspektivet.
  • Inlärningsperspektivet och det dynamiska perspektivet.
  • Kognitivt och biologiskt perspektiv.
  • Utvecklingspsykologi.
  • Psykisk ohälsa.

Bra att veta:

  • Psykologi fortsättning innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.