Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Privatjuridik
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Privatjuridik

I kursen Privatjuridik får du kunskap om den svenska rättsordningen. Du lär dig juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. I kursen kommer du lära dig regler som berör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Du får även lära dig regler som gäller köp mellan konsument och näringsidkare, samt köp mellan privatpersoner. Som du säkert märker är kursen mycket lärorik.

Efter utbildningen

Har du fått kunskap om den svenska rättsordningen. Du har lärt dig olika regler för bland annat familjerätt, arvsrätt, avtalsrätt, konsumenträtt och fastighetsrätt. Du har lärt dig juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. De kunskaper som du får från denna kurs har du stor nytta av som privatperson och i ditt yrkesliv.

Innehåll och upplägg

I kursen Privatjuridik får du kunskaper om den svenska rättsordningen samt de områden av juridiken som berör dig som privatperson. Kursen tar upp områden som familjerätt, arvsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, försäkringsrätt samt obeståndsrätt.

Du får med andra ord lära dig regler som berör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Du får även lära dig vilka regler som gäller köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner. Andra regler är bland annat de som berör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter samt arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Du får även en översiktlig beskrivning av de internationella fördrag som påverkar den svenska lagstiftningen.

Kursen Privatjuridik ger dig kunskaper om:

 • Konstitutionell rätt, straffrätt och processrätt.
 • Familjerätt och arvsrätt.
 • Avtalsrätt.
 • Konsumenträtt och köprätt.
 • Fastighetsrätt.
 • Arbetsrätt.
 • Skadeståndsrätt.
 • Försäkringsrätt.
 • Obeståndsrätt.
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Bra att veta:

 • Privatjuridik innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.