Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Matematik 1a - gul
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Matematik 1a - gul

I kursen Matematik 1a – gul får du matematiska kunskaper som hjälper dig i vardagliga situationer, i ditt privatliv och samhällsliv. Denna kurs ger dig de matematiska kunskaperna från grunden. Kursen motsvarar den matematik 1-kurs som du läser på ett praktiskt gymnasieprogram. Under kursens gång får du bland annat lära dig geometri, procent och statistik.
 
Efter utbildningen

Har du fått de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer, privatliv och samhället. Du har fått en grund som svarar mot de krav som ett framtida yrkesliv ställer.

 
Innehåll och upplägg

Matematik 1a – gul är för dig som läser en yrkesinriktad utbildning. I kursen får du de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer, i ditt privatliv och samhällsliv.

Matematik 1a – gul är för dig som vill börja med gymnasiematematiken från grunden. På en gymnasieskola är det denna Matematik 1-kurs som du läser på de praktiska programmen.

Kursen Matematik 1a – gul ger dig kunskap om:

  • Numerisk räkning.
  • Procent.
  • Sannolikhetslära och statistik.
  • Ekvationer och formler.
  • Geometri.
  • Linjära och exponentiella modeller.

Bra att veta:

  • Matematik 1a - gul innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Du måste ha tillgång till miniräknare, linjal och gradskiva.
  • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.