Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Kemi 1
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Kemi 1

Ingress
I kursen Kemi 1 lär du dig grundläggande begrepp inom kemin. Du får kunskap och förståelse för bland annat kemisk bindning, människokroppen och ny teknologi.
 
Efter utbildningen

Har du fått grundläggande kunskaper inom kemin.

 
Innehåll och upplägg

Kemi 1 vänder sig i första hand till dig som har en studieförberedande naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på dina gymnasiestudier.

Kursen tar upp grundläggande begrepp inom kemin. En stor del av kursen lägger vikt vid att skapa förståelse för hur kemin spelar roll inom områden som klimat, miljö, människokroppen och ny teknologi.

Kursen Kemi 1 ger dig kunskaper om:

 • Kemins karaktär och arbetssätt.
 • Atomteori.
 • Kemisk bindning.
 • Grundläggande organisk kemi.
 • Stökiometri.
 • Syror och baser.
 • Termokemi.
 • Reduktion och oxidation.
 • Några kemiska analysmetoder.

Bra att veta:

 • Kemi 1 innehåller två stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • I kursen ingår hemlaborationer.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.