Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Journalistik, reklam och information för nybörjare
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Journalistik, reklam och information för nybörjare

I denna kurs välkomnas du till journalistikens, informationens och reklamens kreativa och spännande värld. I kursen får du veta hur kommunikation fungerar, och hur vi påverkar och påverkas av den.

Du får lära dig om kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier. Under kursens gång lär du dig hur vi tolkar och förmedlar budskap och hur vi väljer rätt medier för vårt budskap.

En del av kursen är också att gå igenom vilka etiska regler och vilken medielagstiftning som gäller i Sverige och ute i Europa.

Kursen Journalistik, reklam och information 1 ger dig kunskaper om:

  • Att arbeta med kommunikation.
  • Konsten att övertyga.
  • Att arbeta som journalist.
  • Reklamarbetets olika faser.
  • Lagar och etik.

Bra att veta:

  • Journalistik, reklam och information 1 innehåller två stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
  • Litteraturen till kursen är boken Journalistik, reklam och information.