Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Webbutveckling - grundläggande kurs
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Webbutveckling - grundläggande kurs

I kursen Grundläggande webbutveckling får du lära dig om webbutveckling och om de webbtekniker som hemsidor bygger på. Du kommer lära dig skapa struktur och design med stilmallar, hantera grunderna i HTML och CSS, samt ha kunskap om etik och integritet på nätet.

Efter utbildningen

Har du fått kunskap om grunderna i webbutveckling. Du har bland annat lärt dig grunderna i HTML och CSS. 

Innehåll och upplägg

I denna kurs kommer du få en genomgång av grunderna i webbutveckling. Kursen lägger stort fokus på de webbtekniker som hemsidor bygger på. Du får också kunskap och förståelse för etik och moral på nätet samt rådande lagar.

I kursen arbertar du med både teoretiska och praktiska uppgifter. Det praktiska momenten kommer i huvudsak behandla en webbplats där du kommer arbeta med märkspråk, stilmallar samt i viss mån scriptspråk. Denna webbplats utformas utifrån en projektplan där vedertagna tekniker används för att modellera och planera hemsidan. 

Kursen Grundläggande webbutveckling ger dig kunskaper om:

 • Grunderna i HTML och CSS.
 • Skapa struktur och design med stilmallar.
 • Planering av ett webbtekniskt projekt.
 • Internettekniker och historik.
 • Kodvalidering och kvalitetssäkring.
 • Grafik.
 • Optimering.
 • Etik och integritet på nätet.
 • Upphovsrätt.

Bra att veta:

 • Grundläggande webbutveckling innehåller fem stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Vissa referenskällor på engelska kan förekomma.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.