Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Marknadsföring - praktisk, grundläggande
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Marknadsföring - praktisk, grundläggande

Grundläggande praktisk marknadsföring är en kurs för dig som vill få kunskap om marknadsföringsarbete och lära dig att arbete med exponering, kampanjer och butikskommunikation.

Efter utbildningen

Kursen Grundläggande praktisk marknadsföring ger dig den kunskap och kompetens du behöver för att kunna bedriva ett effektivt och lönsamt marknadsföringsarbete genom att kommunicera rätt budskap i och utanför butiken.

Innehåll och upplägg

Under kursens gång kommer du att förstå betydelsen av en butiks affärsidé och profil vid marknadsföringen av butiken. Du får lära dig att arbeta praktiskt med exponering och sinnesmarknadsföring för att locka in kunderna i butiken – och få dem att stanna kvar.

Du lär dig planera kampanjer, räkna ut om de är lönsamma och utvärdera butikens marknadsföringsinsatser. 

Du får en inblick i hur man kan utforma sin externa kommunikation, till exempel i tv, dagspress och sociala medier. Du lär dig hur man kan kommunicera i butiken med hjälp av olika typer av säljstödsmaterial, med datorn eller för hand. Du får även kunskap om de lagar och regler som gäller inom området.

Kursen Grundläggande praktisk marknadsföring ger dig kunskaper om:

 • Affärsidé, marknads- och säljplan.
 • Marknadsföring och säljkampanjer.
 • Sortiment och butiksprofil.
 • Konsument- och marknadslagar.
 • Butiksmatematik.
 • Snabbtextning och säljstödsmaterial.
 • Datorstöd i exponeringsarbetet.
 • Metoder för utvärdering av marknadsföring.
 • Butikskommunikation.
 • Butikskommunikatörens uppgifter i olika slags butiker.

Bra att veta:

 • Grundläggande praktisk marknadsföring innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.