Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Ledarskap och organisation - grundläggande
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Ledarskap och organisation - grundläggande

I kursen Grundläggande ledarskap och organisation får du med hjälp av begrepp, teorier och modeller lära dig om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter. Du lär dig bland annat hur individer fungerar i grupp; grupputveckling och konflikthantering. Du lär dig också om ledarskapets funktion; olika ledarstilar och ledarroller.

Efter utbildningen

Innhållet i denna kurs har du nytta av både i arbetslivet och när du studerar andra närliggande ämnen. Oavsett yrke utför många människor idag arbetsuppgifter som är av karaktären ledarskap och/eller organisation.

Innehåll och upplägg
Grundläggande ledarskap och organisation är en tvärvetenskaplig kurs som har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. I kursen får du med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandla ämnet, samt frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter.

I kursen Grundläggande ledarskap och organisation behandlas frågor om hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Du lära dig om grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering samt kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Du får också lära dig om ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. Du får kunskap om vilka olika metoder som finns för att organisera en verksamhet, så kallade organisationsformer samt vilka antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation; organisationskulturer.

Oavsett yrke utför många människor idag arbetsuppgifter som är av karaktären ledarskap och/eller organisation och studier i kursen kan du ha stor nytta av i arbetslivet.

Kursen Grundläggande ledarskap och organisation ger dig kunskap om:

 • Individer och grupper i organisatoriska sammanhang.
 • Ledarskapets funktion.
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Kommunikation, samverkan och motivation.
 • Ledarstilar och ledarroller.
 • Personlig ledarutveckling.
 • Organisationsformer.
 • Organisationskulturer.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv.

Bra att veta:

 • Grundläggande ledarskap och organisation innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.