Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Affärskommunikation - grundläggande
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Affärskommunikation - grundläggande

Grundläggande affärskommunikation är en kurs för dig som vill lära dig om intern och extern kommunikation inom företag och organisationer. Du får bland annat lära dig om muntlig och skriftlig kommunikation samt omvärldsbevakning inom affärsvärlden.

Efter utbildningen

Kursen Grundläggande affärskommunikation ger dig kunskap om extern och intern kommunikation. Efter kursen har du kunskaper om såväl muntlig som skriftlig kommunikation i affärssammanhang. Du får kunskap och förståelse för omvärldsbevakning inom affärsvärlden.

Innehåll och upplägg

Med affärskommunikation menas i första hand extern kommunikation till andra företag, myndigheter och privatpersoner men även intern kommunikation inom ett företag eller en organisation. Du lär dig affärsspråk som kommunikationsmedel av kursen och hur du framställer affärsdokument samt presentations- och informationsmaterial. Du får också omvärldskunskaper och förståelse för andra länders och kulturers affärsseder. En förståelse för hur människor, företag och organisationer fungerar och verkar i andra länder.

Kursen Grundläggande affärskommunikation ger dig kunskaper om:

 • Omvärldsbevakning inom affärsvärlden.
 • Affärsseder och kulturella uttryck i olika länder.
 • Sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden i olika länder.
 • Kommunikation i olika affärssammanhang.
 • Framställning av affärsdokument.
 • Framställning av informations- och presentationsmaterial.
 • Anpassning av språk för olika ändamål och mottagare.
 • Metoder för informationssökning.

Bra att veta:

 • Grundläggande affärskommunikation innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Du bör ha tillgång till Microsoft Office.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.