Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Affärsjuridik - grundläggande
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Affärsjuridik - grundläggande

I kursen Grundläggande affärsjuridik får du kunskap om de lagar som berör företag. Kursens innehåll presenteras på ett spännande och lärorikt sätt. Du får lära dig om bland annat avtal, köp och försäljning, och olika lagar inom marknadsrätt.

Efter utbildningen

Kursen Grundläggande affärsjuridik ger dig de kunskaper och den kompetens du behöver för att kunna navigera rätt bland de lagar som främst rör företag.

Innehåll och upplägg

Kursens innehåll handlar om de lagar som gäller avtal, köp och försäljning, olika företagsformer, kredit och vad som händer när företaget inte kan betala sina fakturor. Du får även en inblick i internationell rätt och arbetsrätt.

Kursen Grundläggande affärsjuridik​ ger dig kunskaper om:

 • Vad ett avtal är.
 • Företagsformer.
 • Rättskällor.
 • Sveriges domstolar.
 • Parter i rättegång.
 • Skuldebrev och krediter.
 • Skadeståndsrätten.
 • Upphovsrätten.
 • Tryckfrihetsförordningen.
 • Marknadsrättens olika lagar.
 • Produktansvar och producentansvar.
 • Internationell rätt.

Bra att veta:

 • Grundläggande affärsjuridik innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.