Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Företagsekonomi för nybörjare
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Företagsekonomi för nybörjare

Företagsekonomi för nybörjare är en kurs för dig som vill få kunskap om hur man startar ett företag. Under kursen gång får du bland annat lär dig om marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut.

Efter utbildningen

Kursen ger dig kunskaper om hur man startar ett företag och registrerar det. Oavsett yrke utför många människor idag arbetsuppgifter som är av företagsekonomisk karaktär. Detta gör dina studier i företagsekonomi till en god investering inför framtiden.

Innehåll och upplägg

I kursen Företagsekonomi för nybörjarefår du lära dig ekonomiska begrepp och modeller. Du får kunskaper om hur en marknad fungerar och lär dig marknadsföring, kalkylering, bokföring och bokslut. Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar.

Kursen Företagsekonomi för nybörjare ger dig kunskaper om:

 • Ekonomiska begrepp.
 • Affärsidén.
 • Marknaden.
 • Inköp och försäljning.
 • Olika typer av ledarskap.
 • Personalarbete.
 • Kalkylering och finansiering.
 • Distributionskedjan.
 • Bokföring och bokslut.

Bra att veta:

 • Företagsekonomi för nybörjare innehåller fyra stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.