Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Arkitektur - rum
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Arkitektur - rum

Kursen består av fyra moduler, som var och en avslutas med ett uppdrag som du lämnar in. Det sista uppdraget är en sammanfattande, praktisk uppgift, där du får visa dina kunskaper och färdigheter i hela kursen. Kursen avslutas med en avslutande examination.

Bra att veta:

Läroboken "Så byggdes staden" är bra att ha som referenslitteratur. ISBN: 9789173335423