Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.

Administration för nyföretagare fortsättning
3950 kr

Exkl. moms 3160 kr

Administration för nyföretagare fortsättning

Administration för nyföretagare fortsättning är en kurs för dig som vill lära dig att planera och utföra administrativt arbete, administrativa rutiner samt dokumentutformning. Du får bland annat lära dig om serviceinriktat arbete, arbetsrättslagar och arbetsmiljöfrågor.


Efter utbildningen
Administration för nyföretagare fortsättning ger dig en bred kompetens inom administration och för det moderna arbetslivet.

Förkunskap och behörighet

För att läsa Administration för nyföretagare fortsättning rekommenderas att du tidigare har läst kursen Administration för nyföretagare.

Innehåll och upplägg

Kursen utvecklar din förmåga att planera och utföra administrativt arbete, administrativa rutiner samt dokumentutformning. Du lär dig om organisationer och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I kursen behandlas även servicetänkande och ergonomi mer djupgående.

Kursen Administration för nyföretagare fortsättning ger dig kunskaper om:

 • Handläggning av ärenden.
 • Att söka arbete och arbeta utomlands.
 • Modern teknik och programvara.
 • Serviceinriktat arbete.
 • Planering, presentation och utvärdering av projekt.
 • Offentlighetsprincipen och sekretessregler.
 • Arbetsrättslagar och andra bestämmelser.
 • Arbetsmiljöfrågor.
 • Ergonomi.
 • Kvalitetssäkring och internkontroll.

Bra att veta:

 • Administration för nyföretagare fortsättning innehåller tre stycken uppdrag som du utför under kursens gång.
 • Uppdragsutbildningen genomförs endast på uppdrag av juridiska personer. Kursdeltagare ska utses av uppdragsgivaren. Kursdeltagare som utses ska vara anställd hos uppdragsgivaren.