Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Zigma 1, 2 och 3 Onlinebok 12 mån

Om Zigma 1, 2 och 3 Onlinebok
Zigma 1, 2 och 3 kan betraktas som en utbyggd Z-classic. Ingenting av stoffet i Zigma är dock öronmärkt för någon av kurserna. Det är du som enskild användare som själv avgör vad du vill placera i den ena eller andra kursen
Ett nytt block - Att tänka och arbeta på ett vetenskapligt sätt - ligger sist i boken och innehåller fem kapitel:
- Vetenskap, forskning och kunskap - tre begrepp som hör ihop
- Forskarens arbetsredskap
- Forskningens båda huvudspår"
- Forskningsprocessen - fyra olika arbetsmoment"
- Om objektivitet - tre förhållningssätt".
Vart och ett de tio blocken har både bredd och djup och innehåller:
- Att studera samhällskunskap
- Kommunikation och påverkan
- Ideologier och partier
- Statsskick
- Resurser
- Ekonomi
- Arbetsliv
- Sociala frågor
- Internationella relationer
- Att tänka och arbeta på ett vetenskapligt sätt
Vad är en Onlinebok?