Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Z-konkret kurs 1 b Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Z-konkret 1b Onlinebok
Z-konkret 1b är anpassad till den nya kursen i Samhällskunskap för GY 2011. Ordet konkret kan tolkas på olika sätt, men tydlig, lättbegriplig och praktisk är några av de egenskaper som kan kopplas samman med Z-konkret.
Boken fokuserar på det allra viktigaste för den gymnasiegemensamma kursen samhällskunskap. Efter varje block finns olika sorters uppgifter. Dels finns "Testa dig själv" som ställer frågor på texten, dels finns "Jobba vidare" med fördjupning och diskussion vilket även innebär ett mer undersökande och analyserande arbetssätt.
Innehåll
- Att studera samhällskunskap
- Kommunikation och påverkan
- Politiska partier och idéer
- Statsskick
- Ekonomi och resurser
- Sociala frågor
- Internationella förhållanden.
Det finns även en lärarhandledning med fördjupande texter, uppgifter och kopieringsunderlag.
Vad är en Onlinebok?