Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


211 kr

Exkl. moms 199 kr

Viewpoints 3, digital, elevlic, 12 mån

Viewpoints 1, 2, 3 och Vocational är heltäckande digitala läromedel för engelska steg 5, 6 och 7.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Viewpoints 3 är ett lärverktyg för engelska steg 7 som svarar mot kraven i Gy11.

Interaktivt och multimodalt
Viewpoints 3 innehåller inspelat ljud och en stor mängd övningar som hjälper eleven att förstå, analysera, interagera och producera. Dessutom finns inspirerande filmer som uppmuntrar till fördjupning, nyttiga länkar, sök- och anteckningsfunktion samt möjligheten att ”klicka och lyssna” på de engelska orden.

Tester och övningar
Här finns interaktiva övningar och uppgifter som hjälper eleven att förstå, analysera, interagera och producera eget material. Lättförståeliga instruktioner som gör övningarna näst intill självgående.

Lärarstöd
Arbetsblad och prov i skrivbart format (inklusive extra Listening-, Reading- och Speaking-övningar baserade på nationella prov), idéer och underlag till projektarbete, yrkesinfärgade aktiviteter, råd och lektionstips till varje tema, facit, länkar samt autentiska texter med övningar via Viewpoints Live finns här. Du har även möjlighet att lägga till och dela eget material samt följa elevernas resultat.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Viewpoints 3 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.