Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


211 kr

Exkl. moms 199 kr

Vård- och omsorgsarbete 1, digital, elevlic, 12 mån

Vård- och omsorgsarbete 1 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Vård- och omsorgsarbete 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet går grundligt och pedagogiskt igenom vårdens arbetsuppgifter och arbetsmetoder, mötet med vårdtagaren, vårdens etik samt gerontologi. 

Interaktivt och multimodalt
Här varvas textavsnitten med länkar och bildspel som gör innehållet levande och intressant.

Tester och övningar
Självrättande tester och övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Vård- och omsorgsarbete 1 innehåller allt som finns i elevversionen samt pedagogiska hjälpmedel och ger utökad funktionalitet som underlättar din undervisning. Det är intresseväckande och uppmuntrar elevaktivt lärande genom fallbeskrivningar, diskussionsfrågor och uppgifter.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Vård- och omsorgsarbete 1 täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.