Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Svenska i fokus 2 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Svenska i fokus 2 Onlinebok
Svenska i fokus 2 är ett läromedel i SFI, tänkt för resten av C-kursen (A2/delar av B1). Svenska i fokus är lösningen för dig som snabbt vill lära dig god svenska och som gärna studerar självständigt. Boken tar bl.a. upp bisatsordföljd, adjektiv och adverb. Bokens teman rör sig i de studerandes närmiljö: skolan, staden, naturen, Sverigekunskap, jobbsökande.
Böckerna förbereder väl för de nationella proven i sfi. Tanken är att deltagarna ska kunna arbeta så självgående som möjligt efter en gemensam genomgång. Kapitlen bygger därför ofta på ett visst språkligt moment som:
- presenteras med faktarutor, tabeller och bilder,
- tränas med snabba, varierade övningar,
- exemplifieras med vardagsnära texter, dialoger och hörövningar,
- tillämpas och fördjupas med muntliga och skriftliga övningar.
Vad är en Onlinebok?