Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Spira 2 uppl 2 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Spira 2 Onlinebok
Spira 2 inleds med en beskrivning av det naturvetenskapliga arbetssättet, i block I. I block II, om celler, är nytillskotten organismernas livscykler samt cellbiologins praktiska tillämpningar. I block III om mikroorganismer är odlingsteknik för bakterier ett nytt inslag, och i block IV, som tidigare bara handlade om växter, har svamparnas fysiologi tillkommit. I det mycket omfattande block V, om djurens fysiologi, diskuteras hur evolutionen har skapat skilda lösningar för olika organismer, men emfasen ligger på vår egen kropp och hälsa – och även hur kroppen kan drabbas av sjukdomar när fysiologin hamnar i obalans. De två sista kapitlen är helt nya: Medicinska undersökningsmetoder samt Kärlek, sex och sånt.
Vad är en Onlinebok?