Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


201 kr

Exkl. moms 190 kr

Spektrum Fysik Digitalbok (12 mån) 12 mån

Om Spektrum Fysik Onlinebok
Struktur och variation som lockar till läsning
Det är många som tycker att naturvetenskap är spännande. Vår förhoppning är att de ska bli ännu fler med Spektrum. Därför har vi arbetat hårt för att hitta ett språk och en form som lockar till läsning.
Med hjälp av målbeskrivningar i kapitelingresserna får eleverna en bra bild av vad de ska lära sig. Ingresstexter och diskussionsfrågor öppnar för samtal kring vad eleverna redan kan och är intresserade att lära sig mer om.
Böckernas texter varieras på ett trevligt sätt med faktarutor kring teman som Fördjupning, Forskning och Historia vilket ger nya infallsvinklar till stoffet. Även uppslagen Fokus på ger bra kopplingar till naturvetenskaplig verksamhet och historiska perspektiv.