Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Servicekunskap, Faktabok Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Servicekunskap Faktabok Onlinebok
Servicekunskap är en efterfrågad kompetens. H2000 Servicekunskap tar upp det du behöver kunna för att ge god service. Faktatexterna behandlar bland annat:
- Servicebegreppet
- Det personliga mötet
- Kundvård
- Prissättning och kalkylering
- Datorstöd i service och säljarbetet
- Metoder för utvärdering av service
- Konsumentlagar och god säljetik
- Arbetsmiljö och säkerhet
- Betalningar
H2000 Servicekunskap är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok anpassad till GY 2011. Läromedlet innehåller rollspelsövningar där du kan träna olika servicesituationer som till exempel möten, säljsamtal och reklamationshantering. I varje kapitel ingår även uppgifter med varierande svårighetsgrad och en integrerad projektuppgift som löper som en röd tråd genom hela boken.
Servicekunskap lämpar sig väl för ett problem och projektorienterat arbetssätt och kan användas både i traditionell utbildning och i lärlingsutbildning.
Vad är en Onlinebok?