Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Samhällskunskap 1b Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Samhällskunskap 1b Onlinebok
Ett nytt spännande läromedel!
Många elever tycker att samhällskunskap är kul eftersom det ofta handlar om sådant som händer här och nu och därför berör, engagerar och ibland även upprör. Samtidigt är det just det som kan göra ämnet svårt. Det finns inte alltid bara Det är en av grundtankarna med det nya läromedelspaketet Samhällskunskap. Frågor och ämnen som tas upp kan ha lika mycket med värderingar, känslor och attityder att göra, som med kunskap eller vetande. En av de röda trådarna genom böckerna är att inte ta sina egna uppfattningar eller åsikter för givna – det kan finnas andra. ett sätt att tänka eller tycka, eller bara ett svar eller perspektiv.
Kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt
De tre böckerna är framtagna för att passa de nya ämnesplanerna i samhällskunskap. Detta innebär att ämnesplanernas betoning på ett kritiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt får en framskjuten plats. Samtidigt innehåller böckerna alla de viktiga moment och kunskapsområden som gör en klassisk bok i samhällskunskap.
Innehåll
- Om att påverka och att påverkas
- Kunskap och okunskap
- Samhällsvetenskapliga arbetsmetoder
- Individen, samhället och kulturen
- Samhälle i förändring
- Diskriminering, fördomar och social status
- Demokrati och diktatur
- Politiska partier och ideologier
- Statsskickets grunder
- Riksdag och regering
- Kommuner, landsting och regioner
- EU – den europeiska unionen
- Internationellt beslutsfattande
- Massmedier - den tredje statsmakten
- Rättssamhället
- Sverige i förändring
- Näringsliv och arbetsmarknad
- Arbete, sparande och konsumtion
- Den svenska välfärden
- Vad är samhällsekonomi?
- Hushållen och samhällsekonomin
- Tillväxt och konjunkturer
- Ekonomisk politik
- Sverige och omvärlden
Vad är en Onlinebok?