Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Religion och sammanhang A+B uppl 3 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Religion och sammanhang A+B onlinebok
Börge Rings populära böcker i religionskunskap ger stor möjlighet att variera och anpassa undervisningen till olika situationer.
Religion och sammanhang är avsedd för de högskoleförberedande programmen och den passar utmärkt för den nya kursen Religionskunskap 1. Boken har samma kapitelindelning som Religion och sånt men innehållet är både breddat och fördjupat. Diskussionen om kvinnornas ställning är integrerad i respektive kapitel.
De stora världsreligionerna presenteras utifrån ett återkommande mönster:
- Grundtankar – ursprung
- Vardag och högtid
- Riktningar
- Uppgifter
I varje kapitel finns sidhänvisningar till antologin och förslag på andra böcker för vidare läsning
Vad är en Onlinebok?