Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Pedagogiskt arbete Onlinebok (12 mån) 12 mån

Utmärkande drag
- Exempel från verkligheten
- Aktuell forskning
- Praktiska övningar
Centrala uppgifter för en pedagog är att kunna bygga upp och hantera relationer och att samarbeta med olika grupper i sin vardag. Med barnen, arbetskamraterna, föräldrar, myndigheter och ledning. Men vad innebär pedagogens arbete i praktiken? Och vilka lagar, regler och normer är det som styr arbetet? Vi vill erbjuda en faktagrund och en gedigen verktygslåda i det viktiga arbetet med att leda lärande och växande hos barnen.
Rik på uppgifter
I anslutning till varje kapitel i boken finns det rikligt med tilllämpningsuppgifter av verklighetsnära karaktär såsom, diskutera, testa & reflektera, ett dilemma samt olika praktikuppdrag. De sistnämnda är förslag på uppgifter som är avsedda att lösas under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Att utifrån dessa frågor dokumentera sina erfarenheter i en loggbok, är ett bra sätt att knyta ihop teori och praktik och att öva sig i dokumentation och utvärdering.
Boken är helt nyskriven för kursen med samma namn.
Vad är en Onlinebok?