Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


177 kr

Exkl. moms 167 kr

Möt historien 50p, digital, elevlic. 12 mån

Möt historien 50p är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen historia 1a1.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Möt historien 50p inleder med att översiktligt behandla alternativa epokindelningar, källkritikens grunder och hur historia använts både förr och nu. Sedan följer en kronologisk översikt av den tidiga historien fram till början av 1800-talet.

Interaktivt och multimodalt
Här finns interaktiva tidslinjer och film- och ljudklipp från olika arkiv. Dessutom berättar författaren korta och spännande händelser om äkta människor – allt för att öka engagemanget och levandegöra det förflutna.

Tester och övningar
Texter varvas med interaktiva tester och sammanfattningsfilmer efter varje avsnitt.

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller allt som finns i elevversionerna samt facit, ytterligare arbetsuppgifter med mera. Som lärare kan du dessutom enkelt bygga ut läromedlet med egna övningar, artiklar, länkar med mera där du tycker de passar.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Möt historien 50p har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.