Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Gerontologi och geriatrik Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Gerontologi och geriatrik Onlinebok
Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt större betydelse. De äldre i samhället har rätt att få den vård och omsorg, som de behöver, av en kunnig personal, som ser till helheten och som visar respekt för den äldre människan och hennes livserfarenhet. Gerontologi och geriatrik vill bidra till detta.
Det inledande kapitlet förklarar vad gerontologi och geriatrik är och fortsätter med centrala områden som:
- Omvårdnad och omsorg
- Kommunikation
- Kost och måltider
Fortsättningsvis går författarna igenom:
- anatomi
- normala förändringar i samband med att en människa blir äldre
- sjukliga förändringar i samband med att en människa blir äldre
- orsak, symtom behandling, egenvård och omvårdnad.
Övriga kapitel behandlar:
- Demenssjukdomar
- Rehabilitering och aktivering
- Äldre och läkemedel
- Omvårdnad av svårt sjuka och döende personer
- Anhörigas roll
- Samhällets ansvar för äldre och anhörigvårdare
- Handikappförbunden och hjälpmedelsinstitutet.
Varje kapitel innehåller även förklarande ord i marginalen, facktermer, fallbeskrivningar och instuderingsfrågor.
Gerontologi och geriatrik är i första hand avsedd som läromedel för gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram. Den kan även användas som kurslitteratur i eftergymnasiala utbildningar som har kurser med liknande inriktning.
Vad är en Onlinebok?