Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Geografi 1 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Geografi 1 Onlinebok
Den nya ämnesplanen i geografi innebär nya utmaningar för undervisningen. Läromedlet Geografi, mer känt som Östmans Geografi, ger dig en god grund att stå på. Böckerna är uppdaterade och anpassade till de nya ämnesplanerna. Bland annat finns det flera nyskrivna kapitel, avsnitt, foton och kartor. Grundtemat i läromedlet är förhållandet mellan människan, resurserna och miljön samt den hållbara utvecklingen och dess möjligheter. Innehållet återspeglar det sammanhållna geografiämnet och betonar vikten av det geografiska perspektivet vid analys av omvärlden.
Geografi 1 tar upp innehållet i gymnasiegeografins kurs 1. Texten behandlar:
- Geografi som kunskapsområde och geografiska metoder
- De processer som skapat människans omgivning: berggrund, jordar, vatten, klimat och växtlighet
- Människans utnyttjande av dessa resurser
- De effekter människans aktiviteter harpå miljön
- Befolkning, befolkningsutveckling och bosättning i olika delar av världen
- Värdet av kunskap, förståelse och upplevelser av platser och miljöer i såväl vårt eget land som i andra delar av världen
- Matförsörjning och energi i olika delar av världen
- Den hållbara utvecklingen och dess möjligheter.
Innehåll
- Geografi – världens ämne
- Jorden – vår planet
- En jord – många livsmiljöer
- Hållbar utveckling – mänsklighetens framtid
- Människan, befolkningen, mänskligheten
- Jordskorpan – grunden för vår livsmiljö
- Vatten – en livsviktig resurs
- Väder, klimat och växtlighet berör alla
- Marken vi lever av
- Människan, energin och miljön
- Staden, stadsmiljön och framtiden
Vad är en Onlinebok?