Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Frank 2 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Spektrum: Biologi Onlinebok
Struktur och variation som lockar till läsning
Det är många som tycker att naturvetenskap är spännande. Vår förhoppning är att de ska bli ännu fler med Spektrum. Därför har vi arbetat hårt för att hitta ett språk och en form som lockar till läsning. Målbeskrivningar i kapitelingresserna ger en bra bild över vad man kommer att lära sig.
Ingresstexter och diskussionsfrågor öppnar för samtal kring den kunskap man redan har samt det man är intresserad av att lära sig mer om.Böckernas texter varieras på ett trevligt sätt med faktarutor kring teman som Fördjupning, Forskning och Historia vilket ger nya infallsvinklar till stoffet. Även uppslagen Fokus på ger bra kopplingar till naturvetenskaplig verksamhet och historiska perspektiv.
Vad är en Onlinebok?