Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


117 kr

Exkl. moms 111 kr

Fördel SVA för nyanlända åk 7-9 Textbok 1 Digital

Läromedel för nyanlända på högstadiet och språkintroduktion som ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt. Möter nybörjarelever med olika förkunskaper
Fördel Textbok 1 passar för elever som går i förberedelseklass åk 79 eller på gymnasiets språkintroduktion.

Fördelen med digitalboken är att eleverna får tillgång till de inspelade texterna direkt i boken. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet och låta eleverna lyssna samtidigt.

Fördel Textbok 1
När eleverna slussas ut i klass förväntas de behärska skolspråket i till exempel NO och SO. De måste också få tillgång till ett språk att uttrycka känslor och tankar på. I Fördel får eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt.

Boken består av tio tematiska kapitel som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige.

Varje tema innehåller:
* En upptaktsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå.
* En språkträningsdel som bär progressionen i materialet.
* Dialoger och andra texttyper.

Textbok 1 innehåller:
* Tematiska bildordlistor.
* Faktatexter som förbereder eleverna på skolspråket i SO och NO.
* En skönlitterär följetong i 15 avsnitt på enkel svenska.

Textboken avslutas med en uppslagsdel.

Teknisk beskrivning

Digitalbok finns tillgänglig online via en personlig inloggning och fungerar på alla datorer (PC, Mac och Chromebook) och surfplattor med webbläsare som Google Chrome, Firefox, Internet Explorer eller Safari. Du behöver internetuppkoppling.

För optimal upplevelse rekommenderar vi en skärmstorlek som minst motsvarar en surfplatta, d.v.s. ca 10 tum och uppåt. Du kan förstås ta del av boken även på mindre skärmar, t.ex. en smartphone.

Läs mer på www.nok.se/tekniskakrav