Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Exposé aktiv Samhällskunskap 1a1 uppl 3 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Exposé aktiv samhällskunskap 1a1 Onlinebok
Exposé aktiv är anpassad för yrkesprogrammens kurs samhällskunskap 1a1.
Boken vänder sig till dig som vill arbeta aktivt med samhällsfrågor Därför finns det ett stort antal uppgifter under rubrikerna: Kan du detta?, Tänk efter och diskutera, Ta reda på fakta, Analysera och påverka samt Fältuppgifter.
Text och innehåll ligger nära dig.
Exposé aktiv består av två avdelningar: demokratin i samhället respektive arbete och välfärd. Den röda tråden genom hela boken är demokratifrågor. Varje kapitel inleds med en vardaglig situation följt av ett par frågeställningar för att väcka läsarens intresse kring området som ska studeras. Texten är personlig och går från det som ligger nära dig till det mer abstrakta.
Vad är en Onlinebok?