Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


242 kr

Exkl. moms 228 kr

Ergo Fysik 1 Onlinebok (12 mån) 12 mån

Om Ergo Fysik 1 Onlinebok
Ergo Fysik 1 är en komplett kursbok som ger dig goda förutsättningar för fortsatta studier. Särskilda avsnitt behandlar modellering, hypoteser, bearbetning, analys och matematiska metoder. ”Viktig”-rutor och kontrollfrågor efter varje avsnitt gör boken lättläst och engagerande. Lösningsförslag till kontrollfrågorna finns i boken.
Innehåll Ergo Fysik 1
- Fysikens värld
- Fysikerns sätt att se
- Rörelse
- Newtons lagar
- Energi
- Rörelsemängd
- Termofysik
- Klimat och väder
- Elektricitet
- Atom- och kärnfysik
- Relativitetsteori och standardmodell
Vad är en Onlinebok?