Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


156 kr

Exkl. moms 147 kr

En människa, tusen världar, digital, elevlic, 12 mån

En människa, tusen världar är ett heltäckande digitalt läromedel i religionskunskap för högskoleförberedande program.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
En människa, tusen världar lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden. Som pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna. Ett modernt läromedel, förankrat i omvärlden och nutiden. Människan är en enda, men världarna är tusen.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen.  I En människa, tusen världar finns fördjupningsuppgifter kopplade till youtube-filmer.

Tester och övningar
Här finns gott om självrättande repetitionsfrågor av flervalskaraktär som utmanar eleverna och får dem att reflektera kring vad de lärt sig.

Lärarstöd
Lärarversionen innehåller bland annat större extraövningar som tränar specifika delar ur det centrala innehållet. Här finns även tips på hemsidor, böcker och filmer som är lämpliga för fördjupning och diskussioner, och en lärarhandledning som vägleder dig genom kursen och visar hur du kan arbeta med materialet utifrån det centrala innehållet i ämnesplanen.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I En människa, tusen världar har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.