Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Information uppdateras kontinuerligt.


147 kr

Exkl. moms 139 kr

Digilär Tyska för årskurs 6-9

Digilär Tyska för högstadiet är ett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för tyska i årskurs 6-9, enligt Lgr 11.

Fem snabba om innehållet
Inläst tal av professionella röstskådespelare.
Många repetitionskapitel för grammatiska moment.
Texter om verkliga människor som har en anknytning till den tyskspråkiga världen.
Inlästa texter och bildberättelser.
Självrättande diagnoser samt hör­ och/eller läsförståelseövningar i alla arbetsområden.

Ständigt uppdaterat och inspirerande innehåll
Här hittar du 12 fylliga arbetsområden, ett introduktionskapitel till den första terminen i årskurs 6, ett repetitionskapitel till eleverna i årskurs 9 samt ett fördjupningsarbetsområde till motiverade elever. Dessutom ingår ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, grammatik och mycket mer.